🎀 බිත්ති අලංකාරය සඳහා 🎀

₨2,500.00

 (Fixed)

Description

Price : ₨2,500.00 (Fixed)
Type : Sell
Date : August 7, 2022
Condition : New
Warranty : No
Location : Kelaniya, Sri Lanka

රෝලක් 2500/= සිට 3500/= තෙක් design තිබේ.ගම් යොදා පහසුවෙන් ඇලවිය හැකිය. ( ස්ටිකර් නොවේ  )


එක් රෝලක දිග පළල

* length : 10 meters 

* wide : 21 inches 

* 01 roll have : 50 sqft ( එක රෝලකින් වර්ග අඩි 50ක් ඇලවිය හැක )

⚠️පොටි ඇදපු බිත්ති සඳහා වඩාත් සුදුසුය.

⚠️️ දිය සීරාව ඇති බිත්ති සඳහා සුදුසු නොවේ

අපගේ facebook page එක බලන්න ➡️ https://www.facebook.com/newlookwallpaper/

@ design ලබා ගැනීමට whatsapp අංකය අප වෙත එවන්න.නැතහොත් 0715812718 මෙම අංකයට whatsapp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න @

More details :

new look interiors,

264, biyagama road,

Pattiya junction,

Kelaniya

➡️🔥

🔥

🔥

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Kelaniya, Sri Lanka

Bids

*Your phone number will be shown to post author
Write a Review

Bidding Stats

There is no bid yet.

Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top