හෝමාගම නිවසක් විකිණීමට…

₨5,000,000.00

 (Negotiable)

Description

Price : ₨5,000,000.00 (Negotiable)
Type : Sell
Date : August 12, 2022
Condition : Used
Number of Rooms : 02
Number of Bathrooms : 01
Location : Meegoda Economic Center, B240, Sri Lanka

හෝමාගම හංවැල්ල 219 බස් පාරේ මීගොඩ town එකට km 1.50 දුරින් පිහිටි මෙම නිවස 

පර්චස් 06 

කාමර  02

නාන කාමර 01

මිළ LKR 50 (මිළ ගණන් සාකච්ඡා කර ගැනීමට හැක)

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Meegoda Economic Center, B240, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top