හළාවත ඉඩමක් විකිණීමට

₨10,500,000.00

 (Negotiable)

Description

Price : ₨10,500,000.00 (Negotiable)
Type : Sell
Date : August 20, 2022
Size Unit : Perch
Size : 15.25
Location : District General Hospital Chilaw, Chilaw, Sri Lanka

හලාවත,විලත්තව බෙන්ජි ගාමන්ට් එක යාබදව පිහිටා ඇති පර්චස් 15.25 විකිණීමට ඇත.

බෝඩින් කාමර සෑදීමට සුපිරි ඉඩමකි…

මුලු ඉඩමේ වටිනාකම ලක්ෂ 10 මාරකි.

හතර මුල්ල වැට ගසා ගෙට්ටු සවිකර ඇත.

පිරිසිදු නිරවුල් ඔප්පු.පදිංචියට ද මනා ඉඩමකි..👍👍0778193626

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

District General Hospital Chilaw, Chilaw, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top