සෞඛ්‍යයට හිතකර පොල් කටු හැන්දකට මාරු වෙමුද?✅✅

Price On Call

Description

Price : Price On Call
Type : Sell
Date : August 15, 2022
Condition : New
Warranty : No
Location : Colombo, Sri Lanka

අලංකාර හැදි 7 සමඟ හැදි රඳවනයක්. 

💠 බත් බෙදන හැදි            01

💠 තෙල් හැදි                      01

💠 ව්‍යාංජන බෙදන හැදි  05

💠  හැදි රදවනය

❤️ අවශ්‍ය අය NIS Creations පිටුවට inbox කර හෝ whtsapp 078 202 3842 මඟින් වැඩි විස්තර විමසන්න.

🚛 දිවයින පුරා කුරියර් පහසුකම් සහිතයි

🇱🇰 🌴 🇱🇰 🌴 🇱🇰 🌴 🇱🇰 🌴 🇱🇰 🌴 🇱🇰 🌴 🇱🇰

💥 Handmade Coconut shell spoon with spoon holder

💕 Set Coconut shell Spoons 7pcs & Spoon holder

🌿100% natural handmade.

💠Rice of Spoon      01

💠 Oil of Spoon        01  

💠Curry of Spoon    05

📝 Order now

◾Contact us ➡📲 whtsapp 078 202 3842

◾Islandwide  deliver available 

🌴🥥🌴🥥🌴🥥🌴🥥🌴🥥🌴🥥🌴🥥🌴🥥

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Colombo, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top