වෙන්දේසි ඉඩමේ අවසාන බිම් කොටස් තුන.

₨1,200,000.00

 (Negotiable)

Description

Price : ₨1,200,000.00 (Negotiable)
Type : Sell
Date : August 16, 2022
Size Unit : Perch
Size : 3
Location : Kottawa

කොට්ටාව නගරයට කිලෝමීටර් 2, මිටර් 800.කොට්ටාව හොරණ 280 බස් පාරට මිටර් 100.

නල ජලය, විදුලිය, supermarket    

පාසල් , මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨය ඉතාම ආසන්නයි. බැංකු ණය ලබාගත හැකි පිරිසුදු ඔප්පු සහිත මෙම ඉඩම් අනාගතයට වටිනා ආයෝජනයකි. පර්චසයක මිල ලක්ෂ 1200000/=

මිල ගණන් සාකච්චා කළ හැක . 

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Kottawa
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top