වගාවට ඉතා සුදුසු නිරවුල්ව ඉඩම විකිණීමට ඇත.

Price On Call

Description

Price : Price On Call
Type : Sell
Date : August 14, 2022
Condition : New
Warranty : Yes
Location : Kandy, Sri Lanka

මහනුවර නගරයේ සිට කිලෝමීටර් 15ක් දුරින් පිහිටි වගාවට ඉතා සුදුසු නිරවුල්ව ඉඩම විකිණීමට ඇත.

ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුනලා කොස් සහ පොල් ගස් වලින් සමන්විත

අක්කර  5ක ඉඩම ලක්ශ 60

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Kandy, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top