මොරොන්තුඩුව නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ..

₨22,000.00

 (Negotiable)

Description

Price : ₨22,000.00 (Negotiable)
Type : Rent
Date : August 12, 2022
Condition : Used
Number of Rooms : 02
Number of Bathrooms : 01
Location : Gonaduwa Kanishta Vidyalaya, Road, Bandaragama, Sri Lanka

මොරොන්තුඩුව, ගෝනදූව කනිශ්ඨ විද්‍යාලය අසල කාමර 2 ක නිවසක් කුලියට දීමට ඇත. 

නිදන කාමර 2

නාන කාමර 1

සාලය

කෑම කාමරය

පැන්ට්‍රිය සමඟ කුස්සිය 

බස් නැවතුමට 200m

දුම්රිය ස්ථානයට 6km

මාසික කුලිය 22,000/-

(මිල ගනන් සාකච්ඡා කල හැක)

071 6822395

(whatsapp /imo/ viber)

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Gonaduwa Kanishta Vidyalaya, Road, Bandaragama, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

Recent Ads

Top