මීරිගම කජු විකිණීමට…

₨3,400.00

 (Fixed)

Description

Price : ₨3,400.00 (Fixed)
Type : Sell
Date : August 12, 2022
Location : Mirigama, Sri Lanka

කැපූ උයන කජු විකිනීමට ඇත.

කැපූ  උයන කජු 1kg රු.3400/=

කැපූ කජු සදහා අවම දවස් 4කට පෙර මුදල් ගෙවා ඇනවුම ලබා දිය යුතුය.

මීරිගම,දිවුලපිටිය අවට අයට නිවසට පැමිණ රැගෙන යා හැකිය.

Courier පහසුකම් සහිතයි.

මීරිගම

whatsapp 0703001874 මගින් ඇනවුම් කරන්න

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Mirigama, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top