මිනුවන්ගොඩින් පචස් 10 ක අගනා බිම් කොටසක්

Price On Call

Description

Price : Price On Call
Type : Sell
Date : August 18, 2022
Size Unit : Perch
Size : 10
Location : Wegowwa, Sri Lanka

මිනුවන්ගොඩින් පචස් 10 ක අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට ඇත .නේවාසික ,ව්‍යාපාරික වේ.මිනුවන්ගොඩ පොල්වත්ත පාරට මුහුණලා පිහිටා ඇත .ඉක්මනින් විකිණීමට මුදල් හදිසියක්.

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Wegowwa, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top