මාතලේ අක්කර 62 ක ඉඩමක් විකිණීමට…

₨60,000,000.00

 (Negotiable)

Description

Price : ₨60,000,000.00 (Negotiable)
Type : Sell
Date : August 13, 2022
Size Unit : Acre
Size : 62
Location : Thalapathwewa, Sri Lanka

🏠

මාසික ආදායම කෝටියක්

🏠

   🏘️මාතලේ තලාපත්වඅක්කර 62ක විශාල ඉඩමක් සින්නක්කර ඔප්පු සමඟ 🏘️

🏘️. A9 පාරට මුහුණලා ඇත. 

🏘️. දඹුල්ල නගරයට 10km

🏘️. දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක්

🏘️. Bedroom 1i. උඩ තට්ටුව

🏘️. Bathroom 1i. උඩ තට්ටුව

🏘️. Garage

🏘️. මුළුතැන්ගය. යට තට්ටුව 

🏘️. Office room. යට තට්ටුව

        

      📌  වගාව📌

🏘️. කොස් ගස් 60i.( වට අඩි 5ta වැඩි ) 

🏘️. රබර් ගස් 2600(වට අඩි 5ta වැඩි )

🏘️. ඇල්බීසියා, ඇටෝනියා (වට අඩි 2,3,4. වැඩි )

🏘️. වෙනත් ගස් 4000k පමණ

🏘️. පැළ පොල් අක්කර 4i

🏘️. කැඩෙන පොල් අක්කර 1i

🏘️. අක්කර ගණනක තෙල්ෆා ඇත. (මාතලේta ආවේණික )

🏘️. තව කෝපි, කොකෝවා, කරාබු. වගා කර ඇත.

🏘️. ජල උල්පතක් ඇත. (දිනකට ජලය ලීටර් ලක්ෂයක් ලබා ගත හැක )

        📌 ගල් crusher එක 📌

🏘️. අක්කර 10ක කලු ගල. අඩි 250i

🏘️. 250 400 capacity ගල් ක්‍රශර්. එක. වැඩ කරමින් පැවති

🏘️. 120. බැකෝ යන්ත්‍ර 3i

🏘️. කොමැස්සූ ලෝඩර් 2i

🏘️. AIR COMPRESSOR 2i

🏘️. කියුබ් දෙක හමාරේ ටිපර් 4i.

🏘️. මහේන්ද්‍ර ට්‍රැක්ටර් 1i

      📌. අංග සම්පූර්ණ මෙම අක්කර 62 hi සම්පූර්ණ මාසික ආදායම රුපියල්       කෝටිය ඉක්මවා යයි. 📌

මෙය සම්පූර්ණ මිල කෝටි 60ki. වෙනසක් කර ගත හැක.

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Thalapathwewa, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

Recent Ads

Top