මහනුවර හීරස්සගල ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 12 ක ඉඩමක් විකි

₨450,000.00

 (Negotiable)

Description

Price : ₨450,000.00 (Negotiable)
Type : Sell
Date : August 13, 2022
Size Unit : Perch
Size : 12
Location : Heerassagala Road, Kandy, Sri Lanka

*ඉකමනින් විකිනීමට

*සින්නක්කර ඔප්පු

*පර්ච් 1ක මිල ලක්ෂ 4 ½ ය්

(මිල ගනන් කතා කර ගත හැකිය)

*මහනුවර නගරයෙ සිට ඉඩමට 3 ½km

*හීරස්සගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට ඉඩමට 30-40m

*තැනිතලා ඉඩමකි

*ඉඩම අසලින් මනරම් දිය පහරක් සහිතය

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Heerassagala Road, Kandy, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top