මහනුවර බොක්කාවල තැනිතලා ඉඩමක් විකිණීමට..

₨5,800,000.00

 (Negotiable)

Description

Price : ₨5,800,000.00 (Negotiable)
Type : Sell
Date : August 13, 2022
Size Unit : Acre
Size : 1
Location : Bokkawala, Sri Lanka

බොක්කාවලට 4km දුරින් පර්චස් 297 ක තැනිතලා ඉඩමම ලක්ෂ 58 කට විකිණීමට ….. 

ජලය නොසිඳෙන ළිඳ… සින්නක්කර ඔප්පු කාපට් පාරට 75m අඩි 12 පාර… 

පොල් ගස් 20 ක් පමණ ඇත 

පුවක් ගස් 100 කට වැඩි 

සුන්දර නිදහස් පරිසරය 

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Bokkawala, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top