මහනුවර දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට.

Price On Call

Description

Price : Price On Call
Type : Sell
Date : August 14, 2022
Condition : Used
Number of Rooms : 3
Number of Bathrooms : 2
Location : Riverdale Gardens, Aniwatta, Kandy, Sri Lanka

මහනුවර අනිවත්ත රිවඩෙල් මාවතේ දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට ඇත.

– පර්චස් 19.5

– නගරයේ ප්‍රසිද්ධ පාසල්, රෝහල් සහ සුපිරි වෙලඳසැල් වලට පහසුවෙන් ළඟාවිය හැකි ස්ථානයක පිහිටා ඇත.

– නිදනකාමර 3

– නානකාමර 2 උණුජල පහසුකම් සමග

– මුළුතැන්ගෙය

– Pantry

– Sitting Room

– උඩුමහල සැදීම සදහා slab ගසා ඇත.

මිලියන 33

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Riverdale Gardens, Aniwatta, Kandy, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top