බත්තරමුල්ල පිහිටි නිවස කුලියට දීමට ඇත.

₨25,000.00

 (Fixed)

Description

Price : ₨25,000.00 (Fixed)
Type : Rent
Date : August 13, 2022
Condition : Used
Number of Rooms : 2
Number of Bathrooms : 1
Location : Heenetikumbura Family Medical Center, Battaramulla, Sri Lanka

Beds – 2, Kitchen-1 and Bathroom.

2 months keymoney

25,000.00 per month

යුවළක් හෝ පවුලක් සඳහා ඉතා ආරක්ෂාකාරී පරිසරය.

කොස්වත්ත හන්දියට විනාඩි පහක දුර

යතුරුපැදියක් නවත්වා තැබීමේ හැකියාව ඇත.අනිකුත් වාහන සඳහා පොදු මාර්ගය භාවිතා කිරීමට හැකිය.

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Heenetikumbura Family Medical Center, Battaramulla, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top