පොකුණුවිට හංදියට 3kmයි/120 පාර හොරණ කොළඹ)

Price On Call

Description

Price : Price On Call
Type : Sell
Date : August 16, 2022
Condition : Used
Number of Rooms : 4
Number of Bathrooms : 1
Location : Pokunuwita, Sri Lanka

පචස් 20යි

කාමර 4යි 

නාන කාමර 1යි 

කැම කාමරයි 

පොල් ගස් 10යි

තැබිලි ගස් 1යි 

අනුමත ප්ලැන් පිරිසිදු ඔප්පු 

නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා ඇති මෙම ඉඩම විකිණීමට ඇත 

කතාකරන්න 0755778919

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Pokunuwita, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top