පිළියන්දල දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට

Price On Call

Description

Price : Price On Call
Type : Sell
Date : August 26, 2022
Condition : Used
Number of Rooms : 5
Number of Bathrooms : 3
Location : Piliyandala, Sri Lanka

පර්චස් 08

කාමර 05

පහත මහල කාමර 2 බාත්රැම්01

ඉහළ මහල කාමර 03 බාත්රැම්01 

පිලියන්දල නගරයට 1km 

120 බස් මාර්ගයට 150m 

සියලුම පහසුකම් ඇති ප්‍රදේශයකි

හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයකට නිවස විකිණීමට ඇත 

මිල ලක්ෂ 200 

මිල ගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක 

0717236030 ලහිරැ 🙏🙏🙏

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Piliyandala, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top