පිලියන්දල නගරයට 700m දුරින්

Price On Call

Description

Price : Price On Call
Type : Sell
Date : August 20, 2022
Condition : Used
Number of Rooms : 4
Number of Bathrooms : 3
Location : Piliyandala, Sri Lanka

පිලියන්දල නගරයට 700m දුරින් පර්චස් 10 ක තට්ටු දෙකකින් යුත් මෙම නිවස විකිණීමට ඇත .

🏠️ නිදනකාමර 4 

🏠️ සාලය 

🏠️ පැන්‍ට්‍රි කබ්ඩ් සහිත අංග සම්පූර්ණ මුළුතැන්ගෙවල් 2 

🏠️ නානකාමර 3 

🏠️ වාහන 3ක් නැවතීමෙ පහසුකම් .

මුලු නිවසම ටයිල් කර සිවිලිම් ගසා ඇත .

🏠️ අලංකාර මිදුල

🏠️ අඩි 20 පාර

🏠️ පිලියන්දල බයිපාස් පාරට 100m 

🏠️ 120 බස් පාරට 200m

🏠️ පිලියන්දල නගරයට 700m

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Piliyandala, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top