පහත මහලක් කුලියට දීමට තිබේ.

₨20,000.00

 (Fixed)

Description

Price : ₨20,000.00 (Fixed)
Type : Rent
Date : August 15, 2022
Condition : Used
Number of Rooms : 2
Number of Bathrooms : 1
Location : Peradeniya, Sri Lanka

පේරාදෙණිය මහකන්ද දෙමහල් නිවසක පහත මහල කුලියට දීමට තිබේ.

මහකන්ද බස් නැවතුම්පලට 200m

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයට 3km

කාමර 2 , කුස්සිය , නාන කාමරය

මසකට කුලිය රු.20000

මාස 2 ක අත්තිකාරම් මුදල්

අමතන්න 0778388021

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Peradeniya, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top