නිවස සමඟ ඉඩම විකිණීමට

Price On Call

Description

Price : Price On Call
Type : Sell
Date : August 15, 2022
Condition : Used
Number of Rooms : 4
Number of Bathrooms : 1
Location : Ja-Ela, Sri Lanka

ජා ඇල තුඩැල්ල පර්චස් 84 ,උළු සෙවිලි තනි තට්ටුවේ නිවස  කාමර 4,ගබඩා කාමරය,ජලය,විදුලිය,සහ දුරකතන පහසුකම් සහිත පොල්,කොස්,අඹ සහ ඵල දරණ විවිධ බෝග සහිතය.අඩි15 කොන්ක්‍රීට් පාරට  මායිම්ව  මීගමුව ප්‍රධාන පාරට මීටර් 100යි.අදිවේගී මාර්ගයට මිනිත්තු 2යි.

අමතන්න 0716445344

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Ja-Ela, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top