නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ.

₨20,000.00

 (Negotiable)

Description

Price : ₨20,000.00 (Negotiable)
Type : Rent
Date : August 6, 2022
Condition : Used
Number of Rooms : 02
Number of Bathrooms : 01
Location : Moratuwa, Sri Lanka

මොරටුව/එගොඩඋයන ධර්මබන්දු මාවත නිවසක් කුලියට දීමට ඇත.

🏠 ගාලූ පාරට මීටර් 100

🏠 කාමර 02

🏠 නාන කාමර 01

🏠 සාලය කුස්සිය ටයිල් කර ඇත

🏠 මාසික කුලිය 20000/=

🏠 මාස 06ක අත්තිකාරම්

🏠

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Moratuwa, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top