නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ.

₨20,000.00

 (Fixed)

Description

Price : ₨20,000.00 (Fixed)
Type : Rent
Date : August 20, 2022
Condition : Used
Number of Rooms : 2
Number of Bathrooms : 1
Location : Malabe, Sri Lanka

මෙම නිවස  කුලියට  දිමට ඇත 

මාලබේ රොබට් ගුණවර්ධන  මාවත 

වටේ තාප්ප ගසා ඇත

මාලබේ  හන්දියට  මිටර් 900

මසික කුලිය  20000/=

මාස 3 ක අත්තිකාරම්

වාහන මොටසයිකල් පමණයි 

0755091877

0703654014

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Malabe, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top