තේක්ක ලීයෙන් නිමවා ඇති ගෘහ භාණ්ඩ 🪑🪑

₨25,000.00

 (Negotiable)

Description

Price : ₨25,000.00 (Negotiable)
Type : Sell
Date : August 7, 2022
Condition : New
Warranty : Yes
Type of Furniture : Tables, rnChairs, rnBeds, rnSofas, rnCabinet, rnAlmirah, rnTV-Stand, rnBed Room Set, rnOffice Furniture, rnOthers
Location : Colombo, Sri Lanka
අනර්ඝ නිමාවකින් සහ වගකීමකින් නිවසටම.

    # කැමති ආකාරයෙන් සාදා ගත හැක.

    # කැමති වර්ණයෙන්,ප්‍රමාණයෙන් හා           හැඩයෙන් ලබාගත හැක.

            🔥වසර 15ක වගකීමකින් 🔥

🚛 සුළු මුදලක් යටතේ  දිවයිනේ  ඕනෑම තැනකට ප්‍රවාහන පහසුකම් 

අදම ඇනවුම් කරන්න ( whatsapp / call 0771979957,0761190227 )

Made of high quality teak wood home with excellent finish and reresponsibility      
🔥 can be made any way you like 
 🔥 available in any color,size or shape you like 
🔥 with a 5 year warranty
🔥
 Island wide delivery

  📞📞 Order today 📞📞

➡️

➡️

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Colombo, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top