ගම්පහ පර්චස් 40ක් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත..

Price On Call

Description

Price : Price On Call
Type : Sell
Date : August 22, 2022
Size Unit : Perch
Size : 40
Location : Kirindiwela, Sri Lanka

සියලු පහසුකම් ඇත වෙල් යායක් ළඟ සුන්දර පරිසරයක..

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Kirindiwela, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top