ගම්පහ නයිවල නිවසක් විකිණීමට

₨7,000,000.00

 (Negotiable)

Description

Price : ₨7,000,000.00 (Negotiable)
Type : Sell
Date : August 19, 2022
Condition : Used
Number of Rooms : 4
Number of Bathrooms : 2
Size (sqft) : 3000
Location : Nainamadama, Sri Lanka

ගම්පහ නයිවල 

පර්චස් 19

ගම්පහ නගරයට විනාඩි 20 

නිරවුල් ඔප්පූ 

ජලගැලිම් නැත 

අඩි 20 තාර පාරට මූන ලා ඇත 

ලක්ස 70

මිල සාකච්ඡා කරගත හැක වැඩිවිස්තර සදහා අමතන්න 0701451569

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Nainamadama, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top