කොළොන්නාවෙන් කුලියට නිවසක් 🏡️

Price On Call

Description

Price : Price On Call
Type : Rent
Date : August 20, 2022
Condition : Used
Number of Rooms : 3
Number of Bathrooms : 2
Location : Kolonnawa, Sri Lanka

කාමර තුනයි 

නාන කාමර දෙකක් 

සහිත අංගසම්පූර්ණ නිවසක් කුලියට දීමට ඇත..

කොලොන්නාව ..දුරකතන අංකය ..0752129429

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Kolonnawa, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top