කොත්මලෙ අඔතලාව නිවසක් විකිනිමට ඇත

Price On Call

Description

Price : Price On Call
Type : Sell
Date : August 14, 2022
Condition : Used
Number of Rooms : 2
Number of Bathrooms : 1
Size (sqft) : 1200
Location : Ambathalawa Temple, Tawalantenne - Talawakele Road, Sri Lanka

නුවර නුවරඑළිය පාරෙ තවලන්තැන්න කොත්මලෙ අඔතලාව නිවසක් විකිනිමට ඇත වර්ග අඩි 1200යි සින්නක්කර ඔප්පු ඉඩම පර්චස් 21 යි  මිල ගනන් සාකචිචා කල හැක

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Ambathalawa Temple, Tawalantenne - Talawakele Road, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top