කෙසෙල් කොල ලන්ච් ෂීට්…

₨500.00

 (Fixed)

Description

Price : ₨500.00 (Fixed)
Type : Sell
Date : August 12, 2022
Location : Ampara - Bus Stand, Ampara, Sri Lanka

කෙසෙල් කොල ලන්ච් ෂීට්…….

ඔෆිස් ගෙනියන්නත්…ඉස්කෝලේ ගෙනියන්නත්

කඩේ බත් පාර්සල් දෙන්නත්….

ප්ලාස්ටික් ලන්ච්ෂීට් 100 ක් රැ 500/=

කෙසෙල් කොල ලන්ච්ෂීට් 100 ක්  රැ  500/=

එකම ගානට පිලිකා කාරක නැතිව පරිසර හානිය නැතිව

කෙසෙල් කොලේ බත් එකක් ආසාවෙන් කන්න 

දැන්……අවශ්‍ය අය කතා කරන්න.

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Ampara - Bus Stand, Ampara, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

Recent Ads

Top