කැට් බැජ් ටී ෂර්ට්…

Price On Call

Description

Price : Price On Call
Type : Sell
Date : August 9, 2022
Gender : Unisex
Location : Moratuwa, Sri Lanka

    🔥නවතම විලාසිතා S n S අපෙන්🔥

  1. වර්ණ 6ක්.(කලු,සුදු,රතු,නිල්,කහ සහ අලු)
  2. GSM 180 අත් කොට.
  3. බැංකු තැන්පතු පමණි.

තොග සහ සිල්ලර වශයෙන්ද ලබා ගත හැකිය.

📞වට්සඇප් මගින් පමණක් සම්බන්ද වන්න  0740648633

ස්තූතියි.


🔥

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Moratuwa, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top