ඉක්මනින් විකිණීමට තිබේ

Description

Type : Sell
Date : August 11, 2022
Location : Bamabaragoda Estate Road, Hiripitiya Road, Sri Lanka

✅ ඉක්මනින් විකිණේ 

✅ ගාල්ල බඹරගොඩ 

✅ පර්ව් 20

✅ අමතරව වගා කිරීමට සුසුදු පර්ව් 20

✅ ගාල්ලට 6km

✅ අකුරැස්ස පාරට 2km

✅ ජනාධිපති විද්‍යාලයට 2km

✅ කාමර 03 

✅ Attached Bathroom 

✅ CCTV 

✅ නිවස වටා ආරක්ෂිත තාප්පය 

✅ සින්නක්කර ඔප්පු 

✅ මිළ ලක්ෂ 200

✅ විමසීම් 076 602 12 13 

✅ අනෙකුත් දැන්වීම් සඳහා 👇

https://www.facebook.com/srilankapropertyhub/

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Bamabaragoda Estate Road, Hiripitiya Road, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

Recent Ads

Top