ඇනෙක්ස් එකක් කුලියට දීමට

₨13,000.00

 (Fixed)

Description

Price : ₨13,000.00 (Fixed)
Type : Rent
Date : August 17, 2022
Condition : Used
Number of Rooms : 1
Number of Bathrooms : 1
Location : Biyagama, Sri Lanka

බියගම ඇනෙක්ස් එකක් කුලියට දීමට තිබේ .මාසික කුලිය 13000 යි .අත්තිකාරම් මුදල 10000 යි .කාමර 1ක් සාලයක් කුස්සිය බාත්රූම් ඇත. අමතන්න 078 939 4442

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Biyagama, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top