ඇනෙක්ස් එකක් කුලියටදීමට.

₨35,000.00

 (Fixed)

Description

Price : ₨35,000.00 (Fixed)
Type : Rent
Date : August 20, 2022
Condition : Used
Number of Rooms : 1
Number of Bathrooms : 1
Location : Katubedda Junction, Colombo Main Road, Moratuwa, Sri Lanka

යුවලකට හෝ තනිපුදගලයෙකුට සුදුසුයි, මොරටුව/කටුබැද්ද, ගාලුපාරේ සිට මීටර් 50 දුරින් සියළු පහසුකම් සහිතව

1. බාහිර ඇතුල්වීම

2. වායුසමීකරණය කල කාමරයක් 

3. බාත්රූම් (හොට් වෝට)

4. ගෘහභාණඩ (ඇද, කැම මේසය සහ පුටු, පුටු සෙට්, අල්මාරියක්)

5. ශීතකරණයක්, වොශින් මැශින් සහ TV සහිතව

6. වාහන නැවතීමේ පහසුකම් ඇත.


Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Katubedda Junction, Colombo Main Road, Moratuwa, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top