අලංකාර බුදු මැදුරක්

₨2,500.00

 (Fixed)

Description

Price : ₨2,500.00 (Fixed)
Type : Sell
Date : August 12, 2022
Condition : New
Warranty : No
Location : Moratuwa, Sri Lanka

ඔබගේ නිවසට අලංකාර බුදු මැදුරක් අවශ්‍යද…

නම

ලිපිනය

දුරකතන අංකය

අවශ්‍ය පාට

සදහන් කර අප වෙත msg එකක් එවන්න…dilivery chagers සමග 3000.00 වන අතර අපි ඔබේ ලිපිනයට බුදු මැදුර එවු පසු එය ගෙවා ලබා ගන්න..බුදු මැදුර ඔබේ අතට ලැබීමෙන් පසු මුදල් ගෙවිමේ හැකියව ඇත…වැඩි විස්තර දැනගැනිමට 0761484948/0715865891 අංක වලට අමතන්න…බුදු සරණයි…..

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Moratuwa, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top