අගනා බිම් කොටස්…

₨350,000.00

 (Negotiable)

Description

Price : ₨350,000.00 (Negotiable)
Type : Sell
Date : August 12, 2022
Size Unit : Perch
Size : 1
Location : Waga, Sri Lanka

🚎

වග – පාදුක්ක 239 ප්‍රදාන බස් පාරට මුහුනලා  

                 

                🏛️ ව්‍යාපාරික බිම්කොටස් 

                 🏠️නේවාසික බිම්කොටස් 

🚦පින්නවල දුම්රියපලට ඉතා සමීපයෙන්

🚙 පාදුක්ක නගරයට විනාඩි 10යි

🚙මීපේ නගරයට විනාඩි 10යි 

👉 තුම්මෝදර මහ විද්‍යාලයට 3 km

👉පින්නවල මහ විද්‍යාලයට 600 m 

👆තෙකලා විදුලිය 

👆නල ජලය 

👆නිරවුල් ඔප්පු 

මුලු වටිනාකමින් 50% ක් ගෙවා ඉතිරිය පොලි රහිතව අවුරුදු 2ක් දක්

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Waga, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top