අගනා ඉඩමක් විකිණීමට…

Price On Call

Description

Price : Price On Call
Type : Sell
Date : August 17, 2022
Size Unit : Perch
Size : 40
Location : Badulla, Sri Lanka

බදුල්ල – කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා ඇත…

ජයභූමි ඔප්පු…

පර්චස් 40කි…..

ජලය ලබාගෙන ඇත…

නිවස ඉවත් කල නිසා තාවකාලිකව විදුලිය ඉවත් කර ඇත.වියදමකින් තොරව යලි ලබා ගත හැක…

ඇතුල්වීමේ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර ඇත….

ඉඩම සකස් කර ඇත….

නිවසක් සෑදීමට හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් සෑදීමට අනර්ඝ ඉඩමකි…

වැඩිවිස්තර සදහා අමතන්න 0702403406

බලන්ගොඩ නගරයට 10km දුරකි…

පැල්මඩුල්ල නගරයට 18km දුරකි…

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Badulla, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top